Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại cửa hàng Link Pharma):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng tin;

Bước 2: Người mua đặt hàng trực tuyến

Bước 3: Người mua đến địa chỉ cửa hàng Link Pharma;

Bước 4: Người mua nhận hàng, kiểm tra và thanh toán.

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đặt hàng trực tuyến, chọn hình thức thanh toán COD;

Bước 3: Link Pharma xác nhận thông tin Người mua;

Bước 4: Link Pharma chuyển hàng;

Bước 5: Người mua nhận hàng, kiểm tra và thanh toán.

Cách 3: Thanh toán bằng thẻ ATM

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đặt hàng trực tuyến, chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản ngân hàng;

Bước 3: Người mua chuyển khoản đến số tài khoản trên website;

Bước 4: Link Pharma xác nhận thông tin Người mua;

Bước 5: Link Pharma chuyển hàng;

Bước 6: Người mua nhận hàng và kiểm tra.